به نقل از بانک فایل پژوهشی معلمان  دانلود اقدام پژوهی یکی از بزرگترین دغدغه های معلمان در فضای مجازی برای الگوبرداری و نگارش پژوهش در عمل بوده است.همانگونه که مستحضریم معلمان و سایر فرهنگیان در طول سال تحصیلی می بایست فعالیت های پژوهشی زیادی را جهت کسب رتبه و ارتقای سطح علمی دانش آموزان انجام دهند. در این میان نیاز به منبع کامل و دقیقی در راستای فعالیت های خود می باشند. منابعی که در اینترنت وجود دارند اکثرا بدون داشتن تخصص از مفاهیمی چون اقدام پژوهی ، درس پژوهی ، طرح جابربن حیان و طرح کرامت اقدام به کپی برداری و انتشار فایل های عنوان شده در سایت و فروشگاه خود می کنند و همین امر باعث می گردد نتوانند پاسخ مناسبی به صورت پشتیبان به معلمان و سایر فرهنگیان بدهند.

در همین راستا بانک فایل پژوهشی معلمان تمام تلاش خود را نموده است که بهترین منابع آموزشی را در راستای دانلود اقدام پژوهی در اختیار فرهنگیان عزیز قرار دهد.که آنها بتوانند در این رابطه مشکلات آموزشی خود را حل نمایند.و از صدها نمونه و بلکه هزاران نمونه اقدام پژوهی در بانک فایل پژوهشی معلمان استفاده کنند.

متاسفانه سخنانی که تا اینجا بیان گردید در رابطه با درس پژوهی هم صدق می کند و معلمان عزیز و گرامی برای ایجاد فعالیت های پژوهشی در کلاس درس ناچارند اقداماتی جهت تهیه منابع مورد نیاز خود در راستای دانلود درس پژوهی  داشته باشند. در واقع دانلود درس پژوهی می تواند کمک شایانی به استفاده از الگوهای برتر تدریس در فعالیت های کلاسی به معلمان کند.

در رابطه با دانلود درس پژوهی هم  بانک فایل پژوهشی معلمان تمام تلاش خود را نموده است که بهترین منابع آموزشی را در راستای دانلود درس پژوهی در اختیار فرهنگیان عزیز قرار دهد.که آنها بتوانند در این رابطه مشکلات آموزشی خود را حل نمایند.و از صدها نمونه و بلکه هزاران نمونه درس پژوهی در بانک فایل پژوهشی معلمان استفاده کنند.

نکته آخر که باز هم می تواند راهگشای معلمان در نظام آموزشی کشور باشد دانلود طرح جابر است.دانلود طرح جابر و نمونه های برگزیده کشوری طرح جابربن حیان نیز می تواند کمک قابل توجهی به معلمان عزیز در همین راستا کند .که بتوانند دانش آموزان خلاقی پرورش دهند . برای این موضوع هم بانک فایل پژوهشی معلمان چاره اندیشی کرده است و صدها نمونه طرح جابربن حیان را برای استفاده در اختیار فرهنگیان عزیز نهاده است.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان