1-1. مقدمه تعیین برنامه زمان­بندی و توالی عملیات در مسائل برنامه‏ریزی تولید به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمان تولیدی نقش مهم و موثری دارد، زیرا زمانبندی تولید باعث جلوگیری از انباشت سرمایه، تقلیل ضایعات، کاهش و یا حذف بیکاری ماشین‏آلات و تلاش برای استفاده بهتر از آنها، پاسخگوئی بموقع به […]


 


 

1-2. بیان مساله

در این پژوهش به زمان­بندی کارها بروی ماشین­های موازی غیر­مرتبط که توالی کارها وابسته به زمان آماده­سازی است خواهیم پرداخت. کا­ر­ها قابلیت برش یا حالت نیمه تمام بروی ماشین را دارا هستند. تلاش بر آن است تا به زمان­بندی دست یابیم که هم حداکثر زمان تکمیل در آن کمینه باشد و هم حداکثر دیرکرد حداقل گردد.

1-3. ضرورت و اهداف پژوهش

اهمیت توالی کارها بر روی گروهی از ماشین­ها، با هدف تمرکز بر هزینه­ها از آن جهت مورد توجه است که در محیط کسب و کار امروز، رقابت شرکت­های تولیدی از طریق قابلیت آن­ها برای پاسخگویی سریع به تغییرات سریع در زمینه تجاری و تولید محصولات با کیفیت بالاتر و هزینه­های کمتر تعیین می شود. شرکت­های تولیدی در تلاش هستند تا این قابلیت ها را از طریق اتوماسیون و مفاهیم جدید مدیریت مانند تولید به هنگام به دست آورند. این مفاهیم به بسیاری از شرکت­ها در به دست آوردن سود اقتصادی کمک کرده است. در سیستم های تولید بموقع کارها نباید زودتر و نه دیرتر تکمیل شوند که به مسایل با هزینه های زودکرد و دیرکرد و تخصیص موعدهای تحویل منجر می شود. در یک بازار بسیار رقابتی دیرکرد تحویل محصول با توجه به موعد تحویل آن ها یک مقیاس عملکرد بسیار مهم برای واحدهای تولیدی در بازار رقابت است، همچنین، زودکرد کارها موجب افزایش هزینه نگهداری می شود.

در مرور ادبیات موضوعی به عمل آمده مشخص شد که تاکنون تلاش­های بسیار ناچیز و جسته و گریخته­ای برای حل مساله زمان­بندی ماشین­های غیر­مرتبط با محدودیت­های در نظر گرفته شده در این پژوهش صورت گرفته است. لذت در این پژوهش تلاش می­کنیم راه حلی علمی و عملی برای دستیابی به جوابی منطقی  بدست آوریم.

1-4. پیش فرض های پژوهش

  • تمام کارها بصورت مستقل زمان­بندی میشوند.
  • همه کار­ها در لحظه صفر در دسترس نیستند.
  • ماشین­ها در تمام زمان­ها در دسترس هستند.

 

1-5. خلاصه فصل